Bij verlies

BabyBluesBarcelona helpt vrouwen omgaan met de eventuele psychologische gevolgen na abortus, miskraam of overlijden van de baby. Dit kan bij recent verlies, maar soms ook pas jaren later zijn.

Een miskraam krijgen kan een eenzame en verwarrende ervaring zijn. Misschien had je mensen al verteld van je zwangerschap en zie je ertegenop om te vertellen over de miskraam. Soms hebben stellen het gevoel dat andere mensen zich niet realiseren wat voor effect de miskraam op ze heeft. Soms bagatelliseren mensen in je omgeving het verlies en realiseren ze zich niet dat met het verlies van de zwangerschap je ook alle hoop en dromen op wat deze baby jullie zou brengen, hebt verloren.

Misschien had je het nieuws van je zwangerschap nog voor je gehouden en weet je niet in hoeverre je wat er is gebeurd wilt delen. Dit kan het soms lastig maken emotionele steun te krijgen die je anders zou wel zou voelen tijdens een moeilijke fase in je leven. Professionele steun kan je helpen om naar de verschillende emoties en reacties op het verlies te kijken.

Doodgeboren kindje; het verlies van je baby na 20 weken zwangerschap of kort na de geboorte wordt soms ook wel “het onzichtbare verlies” genoemd. Het overlijden van een baby is een ingrijpend verlies. Het feit dat de belofte van leven en de realiteit van de dood zo dicht bij elkaar liggen, maakt de pijn vaak extra groot en maakt dat je je heel eenzaam kunt voelen.

Als een baby overlijdt, kunnen de symptomen van rouw heel gevarieerd zijn. De manier en de heftigheid verschilt per persoon. Veelvoorkomende reacties zijn: huilen, de behoefte om over het overlijden te praten of juist niet, gevoel van hopeloosheid, hulpeloosheid, woede, schuldgevoel, schaamte, verwijt, of juist niet voelen, geen zin in eten of juist veel eten, slapeloosheid, prikkelbaarheid, niet kunnen concentreren en fysieke klachten (pijnlijke armen). Rouwen kan langer duren dan jij en anderen om je heen verwachten en wordt gekenmerkt door ups en downs. Het praten over je gevoelens binnen een professionele setting waar je je veilig voelt, kan je bij dit proces helpen.

Abortus, Sommige vrouwen kunnen na een abortus last hebben van schuldgevoel, zich somber voelen of zich ambivalent voelen over hun beslissing. Dit kan kort na de ingreep zijn of jaren later bijvoorbeeld tijdens een latere zwangerschap. Dit zijn vaak ervaringen die lastig te delen zijn met familie en vrienden. Het er in een professionele omgeving waar je je veilig voelt naar te kijken, kan je helpen je ervaringen uit het verleden een plek te geven.

Comments are closed.